Varaus- ja peruutusehdot

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot ovat niin asiakkaan kuin palveluntarjoajankin eduksi. Noudatamme varauksissa ryhmä- ja yritysmyynnin ehtoja.

1. VARAUS JA VAHVISTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sekä palveluntarjoajaa että asiakasta sitova palveluntarjoajan
vahvistettua varauksen.
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii
vahvistuksena.
Pyydettäessä palveluntarjoaja antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta
sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

 

1. RYHMÄVARAUKSEN varaaja voi peruuttaa tekemänsä varauksen ilman

erityistä syytä seuraavasti

a) viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua,varauksen kokonaisarvosta olevaa 5% varausvahvistus summaa ei palauteta asiakkaalle.

b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen

varauksen alkua, on palveluntarjoajalla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 %

majoitushinnasta ( sisältäen varausmaksun 5% )

c)jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, on

palveluntarjoajalla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli

huoneita ei saada myydyksi uudelleen.

d) nimilistat ja ja ateriatilauksissa eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua

 

2. MAKSUEHDOT

5% Tilauksen kokonaisarvosta, lasku lähetetään 2 viikon kuluessa varausvahvistuksesta.

45% 21vrk ennen varauksen alkua

50% 7 vrk ennen varauksen alkua

 

3. ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ

Ellei toisin ole sovittu, majoitustilat on ryhmän/yrityksen käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen,

ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12. Muut tilat sopimuksen mukaan.

4. MYÖHÄINEN SAAPUMINEN

Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka

tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

 

5. ATERIAVARAUSTEN JA OSALLISTUJAMÄÄRIEN MUUTOKSET

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta

vähintään 21vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen

tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua

henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk

ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen

mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan.

Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta

toteutunut määrä. Mikäli tilauksen osallistujamäärä supistuu olennaisesti tilatusta,

palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tilaisuus henkilömäärää vastaavaan tilaan.

5. MAKSUEHDOT

Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutuksen

edellytyksenä on voimassa oleva laskutussopimus palveluntarjoajan kanssa.

Jos sovittua koko-tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, palveluntarjoajalla

on oikeus perua varaus. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

6. HINNANMUUTOKSET

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat

lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä

ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös,

mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.)

 

7. FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden

vuoksi, joihin se ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo,

sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Palveluntarjoaja voi myös, milloin

hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo

sopimusehtoja tai vaarantaa Petkeljärvi Center’n tai Mekrijärvi Saga Park'n maineen tai turvallisuuden.

 

8.TARJOILU JA JUOMAT

Palveluntarjoajalla on yksinoikeus tilaisuudessa tarjoiluihin. Palveluntarjoajalla on

anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on

Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

 

9. ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria,

erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan

näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

 

10. MAHDOLLINEN REMONTTI

Palveluntarjoajan sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta

varauksen teon jälkeen, palveluntarjoaja sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa

ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus-tai korjaushanke ei ole

sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

 

HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi henkilökunnalle

huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan

korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista

palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle

kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse

yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan

käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Lemmikit 

Lemmikit ovat tervetulleita, mutta eläinystävien mukana olosta on aina ilmoitettava etukäteen, niin voimme tehdä huonevarauksen lemmikeille sallittuihin huoneisiin. Muissa huoneissa lemmikkien pitämisestä seuraa suursiivous ja tekstiilien vaihtaminen ja pesu. Veloitamme tästä lisämaksun 200 €. 

Tupakointi 

Ulkona on useita paikkoja joissa voi tupakoida, sisätiloissa se on ehdottomasti kielletty. Sisällä tupakoinnista veloitamme alk. 80€ tuuletusmaksun ja tekstiilien pesulamaksun 100 €.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut 

Asiakkaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja noudattaa yleisesti hyväksyttäviä käyttäytymissääntöjä. Jos tämä ei kehotuksesta huolimatta toteudu, voidaan asiakas poistaa yleisistä tiloista tai koko alueelta, eikä asiakkaan suorittamaa maksua palauteta.

Majoitustila tulee asiakkaan lähtiessä olla normaalin asumisen jäljiltä, huonekalut paikoillaan ja ehjinä. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille, sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.